Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

AVG WET

AVG

De AVG in het kort

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de vervanger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Met de vernieuwde wet AVG krijgen mensen enerzijds meer rechten, die hun privacy beschermen. Zo kunnen bedrijven persoonlijke gegevens niet zonder meer opslaan of doorverkopen. Aan de andere kant krijgen organisaties, waaronder kerken, meer plichten om de gegevens van hun klanten of leden beter te beschermen om datalekken of onjuist gebruik van gegevens te voorkomen.

Per 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vanaf dat moment wordt de boetebevoegdheid van de AP uitgebreid om, volgens de Europese richtlijnen, boetes te kunnen opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

De AVG geldt in alle landen van de Europese Unie en is ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR) of Europese Privacyverordening. In de Nederlandse media worden de termen AVG en GDPR door elkaar gebruikt, maar het gaat om hetzelfde.

Persoonsgegevens

De AVG draait om de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals naam, adres of een persoonlijk e-mailadres. Een algemeen e-mailadres, zoals scriba@naamvandekerk.nl is geen persoonlijke informatie. Naast algemene persoonsgegevens zijn er bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over religie, ras of gezondheid.

Benyamin Ministries waar de Christengemeente House of Worship onder valt heeft zich te houden aan deze wet. Beeldmateriaal is voor de Christengemeente House of Worship belangrijk om onze activiteiten zichtbaar te maken, hiervoor gebruiken we onder andere drukwerk, social media en de website. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal.

Uitgangspunt is dat u niet herkenbaar in beeld komt wanneer u dit niet wilt. We hebben daarom beleid dat tijdens grote bijeenkomsten, zoals de erediensten alleen foto’s worden gemaakt vanaf de achterkant, er mogen geen gezichten herkenbaar in beeld komen, tenzij u op het podium staat.

Bij kleinere bijeenkomsten, zoals bidstond of Bijbelstudie, mogen uitsluitend foto’s gemaakt worden van personen in het gezicht wanneer er toestemming is gegeven door de persoon zelf. (Bij kinderen tot 16 jaar moet aan de ouders toestemming worden gevraagd). De toestemming voor het publiceren van foto’s kun je te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen, de foto zal dan worden verwijderd.

Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor je schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen zonder toestemming van de persoon op de foto, of in het geval van een kind onder de 16 jaar, met toestemming van de ouders.

Het kan voorkomen dat anderen foto’s of filmopnames maken tijdens de diensten of onze activiteiten, de Christengemeente House of Worship heeft daar geen invloed op, maar als wij dit zien zullen wij mensen altijd vragen om terughoudend te zijn bij het publiceren ervan. Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar info@houseofworship-almere.nl

De Christengemeente House of Worship heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Bovendien gebruiken we de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Benyamin Ministries