Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

wie is HOWA
missie en visie HOWA
Missie Jezus Leven
Visie HOWA

WIE IS HOUSE OF WORSHIP ALMERE?

Welkom op de website van de groeiende Christengemeente “House Of Worship Almere ofwel HOWA” in Flevoland. HOWA is een eigentijdse kerk waar wij door lofprijs en aanbidding, prediking in Geest en in Waarheid mensen tot Jezus willen brengen; willen discipelen en vrij willen zetten. Elke zondag komen we samen om 10.00uur. Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Wij geloven dat de plaatselijke gemeente onderdeel is van het Lichaam van Jezus Christus.

Op 03-03-2013 is Christengemeente “House Of Worship Almere” ofwel HOWA gestart. De voorgangers zijn op 29-12-2013 ingezegend als voorgangersechtpaar.

In Gods Woord de Bijbel lezen we in Johannes 4:23-24 “23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.”

U bent van harte welkom bij House Of Worship Almere ofwel HOWA!

WAT IS ONZE MISSIE?

De missie ofwel “mission statement” van House Of Worship Almere definieert ons bestaansrecht en identiteit. Door middel van onze missie geven we aan wie wij zijn, wat we doen en wat we willen bereiken. Deze missie is tijdloos, maar toepasbaar op elk moment.

De MISSIE van House Of Worship Almere is om een plaats te zijn waar:

 1. aanbidding (Joh. 4:23-24) een LEVENsstijl is (wordt);
 2. door prediking (Jes. 61:1-2) het LEVENde woord wordt gebracht en toegepast;
 3. je wordt toegerust, bekrachtigd, bemoedigd (Jes. 60:1) naar een juiste LEVENswandel;
 4. wordt uitgezonden (Mat. 28:19-20) om tot een zegen te zijn voor vele LEVENs;
 5. wordt uitgegaan om te bereiken (Mat. 25:40) en LEVEN te brengen;

Bij deze vijf pijlers komt telkens het woord LEVEN terug.

 • HOWA betekent in de Indonesische taal (HAWA) GEUR/ADEM; Ruah, Zijn Levensadem;
 • HOWA is in de Indonesische taal (HAWA) ook de naam van Eva; wij zijn Zijn bruid! Amen.

WAT IS ONZE VISIE?

Een visie is inspirerend, het geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat House Of Worship Almere wil zijn.

De VISIE van House Of Worship Almere:

Wij zijn een eigentijdse kerk waar wij door lofprijs en aanbidding, prediking in Geest en in Waarheid mensen tot Jezus willen brengen. Hen willen discipelen en vrij willen zetten. Wij willen een familie zijn zoals God dat bedoeld heeft. U mag hier deel van zijn. Smaakt en ziet dat onze Heer goed is.

 

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.” Jesaja 61:1-3

Pastors, Oudsten, Diakenen

ONTMOET HET TEAM