Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

Aanbidding

Aanbidding
Worship bediening

Aanbidding

 Aanbidding

God verlangt ernaar aanbeden te worden. Hij verlangt naar ons antwoord op Zijn liefde voor ons en wil de mens helemaal voor Zichzelf. Deze liefde beantwoorden we naast onze levensstijl en houding in power of worship & praisegehoorzaamheid aan Hem ook in alle creatieve en expressieve vormen en talenten die God in de mens gelegd heeft, zoals zang, muziek, dans, kunst, vlaggen, theater en media.

De samenkomst begint met aanbidding, het zingen van een aantal liederen door psalmisten die worden begeleid door (bas)gitaar, piano, drumstel en zang. De muziek is een vast onderdeel in de zondagse samenkomsten. Muziek is een prachtig middel om samen de Here Jezus te aanbidden en Hem groot te maken. De gegeven talenten zullen dan ook worden ingezet om Hem te eren.

Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.” – Psalm 50:23

Met name muziek en aanbidding/lofprijs hebben een belangrijke plaats bij God en dus ook bij House of Worship Almere. Als je Gods woord erop naslaat word je enthousiast over de kracht van aanbidding! Enkele voorbeelden:

 1. We kunnen lezen in 2 Kronieken 20:22 hoe oorlogen worden gewonnen door middel van lofprijs;
 2. We weten uit 1 Sam. 16:23 hoe door het citerspel van David de boze geest van Saul wegging;
 3. We vinden in 2 Kon. 3:15-16 hoe Elisa profetie ontving door middel van muziek.
 4. Zelfs zien zelfs in Jozua 6:20 de muren rondom Jericho instortten bij het aanheffen van bazuinen en gejuich;
 5. In Hand. 16:25-26 lezen we hoe Paulus en Silas God lofzingen en de gevangenis open ging;
 6. We lezen in 1 Kron.16:7-8 over de belangrijke plaats van muziek en aanbidding bij de tabernakel en later in de tempel in 1 Kron. 25.
 7. We lezen ook in Openb. 4:8 en 5:12-14 over het aanheffen van bazuinen bij belangrijke gebeurtenissen en niet te vergeten de voortdurende aanbidding rondom de Troon.

Aanbidding gaat altijd gepaard met het kennen van God en gehoorzaamheid aan Hem. “Wie dankoffert, die zal Mij eren: en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien.” – Ps. 50:23

Evenzo heeft God een diepe afkeer van mooie muziek en lofliederen als datgene wat we belijden alleen is met onze mond is en niet uit ons hart en leven (Amos 5:23). Het is daarom van belang dat we net als de Levieten in de tijd van David onze plaats als aanbidders serieus nemen en ons leven wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Op deze manier zullen er bolwerken van satan gebroken worden en zal Gods glorie zichtbaar aanwezig zijn! (2 Kron. 5)

“Prijs de Here! Geef eer aan de Here in de hemel, prijs zijn naam die hoog verheven is. Prijs Hem, engelen! Prijs Hem, hemelse legers! Prijs Hem zon en maan! Prijs Hem alle sterren, die zoveel licht geven! Prijs Hem, alle hemelen en al het water dat de hemel omspant! Laat alles de naam van de Here prijzen! Want op zijn bevel werd alles gemaakt. Prijs Hem, alle koningen op aarde en alle volken! Prijs Hem, alle heersers en machthebbers op aarde! Prijs Hem, jonge mannen en meisjes; jonge en oude mensen samen! Laat iedereen de naam van de Here prijzen! Want alleen Zijn naam is waard geprezen te worden. Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde.” – Psalm 148