Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

Evangelisatie avond

Evangelisatie avond

 • Posted In
 • 2016-04-21
 • Almere Stad e.o.
 • Likes

 • 18:30:00 - 20:15:00
 • 2016-04-21 - 2016-04-21

Evangelisatie avond

Evangelisatie is de gangbare term voor het verbreiden van het christelijke geloof onder ongelovigen. Het woord is verwant aan het woord evangelie, dat letterlijk ‘goede boodschap’ betekent.

Opdracht Marcus 16:15

En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Opdracht Matteüs 28:19, Jezus expliciete opdracht:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

Programma

 • Vanuit het Bijbelse principe uit Marcus gaan we de stad in om de mensen het evangelie te verkondigen.
 • We verzamelen op de markerkant om 18:30 uur voor gezamenlijk gebed.
 • Daarna gaan we van hieruit naar de Stad en zullen we van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur gaan evangeliseren.

Activiteiten

 De volgende soorten activiteiten worden onder andere ingezet als middel voor evangelisatie:
 • Informele gesprekken waarin men anderen over eigen ervaringen vertelt;
 • Op straat muziek maken;
 • Prediken van Gods Woord;
 • Gebed voor nood;
 • Onder leiding van Gods Geest handelen;
 • Uitnodiging voor bijeenkomst met spreker, muziek- of filmvoorstellingen;
 • Het verspreiden van evangelisatiefolders en bladen, thuisbezorgd of op straat uitgedeeld;