Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

[:nl]

Belasting terug
Oogsten

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling


De afkorting ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen een ANBI status hebben, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemene nut.

HOUSE OF WORSHIP ALMERE” ofwel in de volksmond “HOWA” is als onderdeel van “STICHTING BENYAMIN MINISTRIES” bekend onder deze naam in het ANBI RegisterDit betekent voor u dat u uw giften gegeven aan “STICHTING BENYAMIN MINISTRIES” mag aftrekken (minimum van € 60,- tot 10% van uw jaarinkomen) door dit in uw belastingaangifte op te nemen (aftrekpost). U moet dan wel kunnen aantonen (rekeningafschrift) dat u deze giften daad werkelijk heeft gegeven. U kunt een “gewone gift” of een “periodieke gift” geven. Een periodieke gift is fiscaal voordeliger maar brengt een notariële akte met zich mee.

De Belastingdienst kent een verplichting, sinds 1 januari 2016 voor meer transparantie, tot verstrekking van informatie via de website.

Binnenkort zullen wij deze informatie op deze pagina plaatsen.

STICHTING BENYAMIN MINISTRIES

STICHTING BENYAMIN MINISTRIES is gevestigd sinds 21 januari 2013 te Almere onder RSIN 852405558 met KvK-nummer 57020256 te Almere op het adres Markerkant 1206-01.

De bestuursleden zijn:

 • Voorzitter Rob Birsak
 • Secretaris Pieter-Jan Groenhuijzen
 • Penningmeester John van Bekkum
[:en]
Belasting terug
Oogsten

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling


ANBI The abbreviation stands for “public benefit organization”. An institution may only have an ANBI status, if they are at least 90% commitment to the public good. Institutions that are eligible include religious, philosophical, charitable institutions that contribute in a different way to the overall utility.

“HOUSE OF WORSHIP ALMERE” or colloquially “HOWA” as part of “Benyamin FOUNDATION MINISTRIES” known by this name in the ANBI Register. This means for you that you gave your gifts may deduct to “Benyamin FOUNDATION MINISTRIES” (minimum of € 60, – up to 10% of your annual income) by including this in your tax return (deductible). You must be able to prove it (statement) you have given these gifts really act. You can give an “ordinary gift” or a “regular gift.” A periodical donation is fiscally advantageous but brings a deed with it.

The Tax Office has an obligation, since January 1, 2016 for more transparency, to provide information via the website.

Soon we will post that information on this page.

Benyamin FOUNDATION MINISTRIES

Benyamin FOUNDATION MINISTRIES is established since January 21, 2013 in Almere under RSIN 852 405 558 Commercial Register with 57,020,256 in Almere at the address Markerkant 1206-01.

The board members are:

Chairman Rob Birsak
Secretary Pieter-Jan Groenhuijzen
Treasurer John Bekkum

[:]